سپتامبر 18, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
راگه‌یاندنه‌كان

ڕاگه‌یاندنی ده‌بیرخانه‌ی كۆمیته‌ی ناوه‌ندیی كۆمه‌ڵه‌ سه‌باره‌ت به‌ گیان به‌ختكردنی هاوڕێ عه‌بدوڵڵا بۆكانی!

بهداخ و پهژارهیهكی زۆرهوهڕایدهگهیهنین كهكاتژمێر ٢ی پاش نیوهڕۆی ڕۆژی شهممه٦ی مانگی خهرمانان، هاوڕێ عهبدوڵڵا بۆكانی لهكادرهكانی تهشكیلاتی كۆمهڵهبههۆی نهخۆشیی كۆرۆناوهگیانی لهدهست دا. مهرگی هاوڕێ عهبدوڵڵا لهحاڵێكدا ڕوویدا كهكهمتر له٢٤ كاتژمێر پێشتر خوشكی ناوبراو زارا بۆكانی بههۆی ههر ئهم نهخۆشییهوهگیانی لهدهست دابوو. ئهم خوشك و برایهلهزومرهی قوربانیانی جهنایهتێكن كهكۆماری ئیسلامی بهكهمتهرخهمی  لهبهرهنگاربوونهوهلهگهڵ پهتای كۆرۆنا، ڕۆژانهسهدان كهس لهخهڵك دهكاتهقوربانی.

هاوڕێ عهبدوڵڵا بۆكانی لهساڵی ١٣٣٤ی ههتاویدا لهشاری نهغهدهلهدایك بوو. خوێندنی سهرهتایی و مامناوهندیی ههر لهم شارهتهواو كرد. لهگهڵ دهستپێكی قۆناغی شۆڕشگێڕانهی ساڵی ١٣٥٦، دهستی دایهچالاكیی سیاسی لهدژی ڕژیمی شا. هاوڕێ عهبدوڵڵا یهكێك لهههڵسووڕاوانی پڕ گوڕوتینی ڕێكخستنی خهبات دژبهڕژیمی شا بوو. لهپێكهێنانی جهمعییهتی دیفاع لهئازادی و شۆڕش لهشاری نهغهده، چالاكانهبهشداریی كرد. لهگهڵ پێكهاتنی هێزی پێشمهرگهی كۆمهڵهلهساڵی ١٣٥٨ لهگهڵ برای گیان بهختكردووی هاوڕێ قادر بۆكانی بهڕیزی پێشمهرگهكانی كۆمهڵهپهیوهست بوو. لهساڵی ١٣٦١ بوو بهئهندامی كۆمهڵه‌. لهساڵی ١٣٦٥ی ههتاوی گهڕایهوهشاری نهغهدهو پاش ماوهیهك زیندانی بوون ئازاد كرا. ماوهیهكی كورت دوای ئازادییهكی دیسان لهگهڵ تهشكیلاتی كۆمهڵهلهشاری نهغهدهپهیوهندیی گرتهوهو چالاكیی سیاسی و تهشكیلاتیی خۆی لهشكڵێكی دیكهدا دهستپێكردهوه‌. لهو جێگایهوهكهخهباتكارێكی چالاك و پهیگیر بوو، زۆر زوو بۆوهبهئهندامی كۆمهڵهو حیزبی كۆمۆنیستی ئێران و تا ڕۆژی گیان بهختكردنی لهكادرهچالاكهكانی حیزب لهم بوارهدا بوو.

لهلایهن كۆمیتهی ناوهندیی كۆمهڵهوهبهبۆنهی گیان بهختكردنی هاوڕێ عهبدوڵڵا بۆكانی و خوشكهكهی زارا بۆكانی سهرهخۆشی لهههموو ئهندامانی بنهماڵهكهی و هاوڕێیانی حیزبی دهكهین و خۆمان بهشهریكی خهم و پهژارهیان دهزانین.

یادی بهرز و بهڕێز بێت.

دهبیرخانهی كۆمیتهی ناوهندیی كۆمهڵه

ڕێكخراویكوردستانیحیزبیكۆمۆنستیئێران

2021/08/28

بابەتی پەیوەندیدار

rezan

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندیی کۆمەڵە سەبارەت بە هەڕەشەکانی فەرماندەی هێزی زەمینیی سپای پاسداران

rezan

راگه‌یاندنی كومیته‌ی ناوه‌ندی كۆمه‌ڵه‌ سه‌باره‌ت به‌ مه‌حكوم كردنی ھیرشی ده‌وله‌تی توركییه‌ بۆ سه‌ر هه‌رێمی كوردستان!

rezan

راگه‌یاندنی كومیته‌ی ناوه‌ندی كۆمه‌ڵه‌ به‌ بۆنه‌ی تێرۆری كاك مووسا باباخانی ئه‌ندامی كومیته‌ی ناوه‌ندی حیزبی دیموكراتی كوردستان

rezan

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە بە بۆنەی گیان به‌ختكردنی هاوڕێ فەرهاد شەعبانی

rezan

خواستی خه‌ڵكی فه‌له‌ستین بۆ پێكهێنانی وڵات و ده‌وڵه‌تی سه‌ربه‌خۆی خۆیان بكه‌ینه‌ بزووتنه‌وه‌یه‌كی جیهانی!

rezan