ژوئن 15, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
بابه‌تی گه‌یشتوو

ویروسیۆنا،دەروازەی بەهەشتی ئاخوندی روخاند

ئەوەوتەی ئاخوندەی

بیرچەوتیەوتوویی ونەزانینە

ەدەڵێن دەروازەی بەهەشت

سێ دەرگایەوهەەوان

لەشاری قوم داڕێژراون

بۆنەەوە

لەتاوان وگوناحباری

لەهەەودەروازانە

بچنەژورێ

بخشراون وچێژی بەهەشت

وەردەگرن وساف دەبنەوە

بەلام ئەوجارلەپڕێ

ئەومۆتەەی فرت وفێلەی

هەڵوەشاندو

سابتیەئەیسەی

پڕلەدەرۆێ ئاخوندە

ەچەندین ساڵ نانی چەوری تەمنیانەو

دەعاونوشتەی

گێەوەی

ساویەی مەزهەبی

پێ جۆشدرابوووپێ خەلفابوو

چۆن پوچەڵ بووچۆن تێ

چۆن مام وێروسیۆنا

داووتەڵەی بۆنانەوەو

چۆن لەپڕێ

هەرچی ئاخوندوقوتابی

ئەوجیلەبوون

ڕاپەڕاندوبێ ئاسۆ

ئەودەروازەی بەهەشتەشی

ەقوڕقوشمیی

دەیەس وپێ سەلماندن

ەئەەی چەوسانەوەی

مەزهەب ڕێژی ووتاربێژی

ۆنەپەرست چەندەنزمەو

چەندەدەروازەی دەرۆیەو

هیەئایەوخوتبەی

نیان توانی لەگژئەو

وێروسەڕاچن

بۆیەدەبێ بیەنەوە

هۆئەوانەیەزانیتان

گشت فەلسەفەی ئاخوندیسم

وردبیرنەەوەتانە

تێگەیشتن ئەوانەچین؟!!

ئەووێروسەوەەوتە

ناودەروازەی بەهەشتەوە

ەگشت دەروپێەرەەی

لەناخەوە

هەمووئاخوندی فێڵبازی

گۆڕەپانی سات وسەودای

سەرمایەشی

ڕ

ڕازی شاراوەی ئەوانی

بۆمانەوە

چۆن داهێناوچلۆ

ەئەوقالەفلان، قالەفلانەی

قەلەڕەشەی ئاخوند

چەندەی بڕەندەی سڕ

ئێستائیترپاڕانەوەولاڵانەوەی

ئاخوندە

هێندەڕیەیەو

هێندەئێیەربووە

ەتەنانت گەوجترین

مرۆڤی ئەوگەوجاوایەش

بڕ

بەێژی بێ ڕاوێژی

مەی قوم ومەشهەد

تفدەەوساویەیەی

پێ ڕاهاتبووپێ جۆشدرابوو

بۆڕنۆش بردن لەبوونیا

بۆگشت ئیمام زادەومەرقەد

ۆنابۆسەرچاوەیە

لەروون بوونەوەوزانیاری

ەمێژوویئاخوندومەلای

وەهاخستەچاڵاوی ڕەش

ەهەوداووتەقەڵی ریسی سەدان ساڵەی

ڕیشاڵ ڕیشاڵ هەڵوەشاندو

برگەبڕگەی جالجاڵۆەی

تارەی ناوئایەوحەدیسەی

ئەوانیەئاویەوبڵقی سەرئاو

بەهێرشی بێ پسانەوەی

ڕایمالین وڕەتاندنی

ماهییەتی خورافاتی بێ سنووری

ئەومیۆبەگەندەڵانەی

بەمرۆڤایەتی ناساندن

ئەوانە،دژپێەوتن وزانستی نوێن

عەقلی مرۆڤ پێوانەیە

بۆدیتنەوەی ڕاستیە

بۆشردنەوەی ڕچەی چەوتی

ئەوفێرگەپڕلەهەڵدێروبەردەڵانەی

یۆنیەوتوویی ونایەی

هیچ پاساوێ

توانای نیەوهیچ

ئاڕشیوی خەلفاندن وتۆقاندنیش

لەئاست ئەوتەوژمەتوندەی

ەۆیەسەردەروازەی دەرۆ

نێتوانیوەوناشێ ونابێ

شیرازەی ئاخەندئاوەها

قڵت وبڕ

هەەوەی سەدان ساڵەی

شەوەزەنگیۆنەپەرستی

ژەنگ گرتووی

بەوڕادەیەلەقاودات و

بەوشێوەیە

ڕەەوەبسڕێتەوە

یوتبوری  ١٥\٣\٢٠٢٠

بابەتی پەیوەندیدار

بزوتنەوەی شورایی وکرێکاری

حەسەن رەحمان پەناە

شێخ عێزەدین حوسێنی؛  مەلایەک کە پشتیوانی لە ڕاپەڕینی جووتیاران‌ کرد

هاوری یوسفی

سەرمایەوڕەشترین چاخی

ژاکاو یوتەبوری

هێزی پێێشمه‌رگه‌ی كۆمه‌ڵه‌، ڕابردوو، ئێستا، داهاتوو

ئیبراهیم عه‌لیزاده‌

دووبارەبوونەوەی نازیزمی دژەژن

komalah

کڵافی ڕەنگاوڕەنگ ( بابەتێک بۆ ڕیزگرتن لە یادی سەد و چوارەمین ساڵی لە دایک بوونی عەزیز نەسین نووسراوە)

کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
سایتی سیاسی هوالنیری