کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
سرود

اصلانی – پرچم کار – کارگر

بابەتی پەیوەندیدار

اونی کە آشغالشو من هر روز

-

ادبیات کارگری

-

ادبیات کارگری ٢

-

آزادی برابری حکومت کارگری

-

احمد شاملو برای فواد مصطفی سلطانی

-