کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
سرود

اصلانی – پرچم کار – کارگر

بابەتی پەیوەندیدار

اونی کە آشغالشو من هر روز

faniz

ادبیات کارگری

faniz

ادبیات کارگری ٢

faniz

آزادی برابری حکومت کارگری

faniz

احمد شاملو برای فواد مصطفی سلطانی

faniz